A. & D. Losser

Categorie: Draaimelkstallen

GAEC Losser, 67600 Mussig, Frankrijk

Veebestand: 110

Installatie: 20/24 – 3220 afnemer, ID, Provantage 2050, 120 red tags, 3 voerstations / 2 voertypes

Dealer: AGRI-SERVICE

Prestaties sinds installatie:

We melken momenteel 850.000 liter per jaar, de opbrengst is gemiddeld met 1000 liter per koe gestegen terwijl het aantal voerbeurten daalde,  wat een jaarlijkse besparing van € 20.000 oplevert. De melkkwaliteit is veel beter met hogere vet- en eiwitwaarden.

In de negen jaar dat we een 3-stand robotsysteem gebruikten, bleef onze gemiddelde melkopbrengst op 9000 liter per koe steken. We moesten uitbreiden en onze melkproductie optimaliseren om een bijkomend quotum van 400.000 liter te behalen. Daarom hebben we in een nieuwe BouMatic Xpedia draaimelkstal geïnvesteerd.