GAEC L’Etourneau

Categorie: Binnenmelker, Draaimelkstallen

85 Le Temple Merley, Frankrijk

Veestapelgegevens:

120 melkkoeien met een quotum van ongeveer 720.000 liter

Uitrusting:

Xpedia 360 IX – 28/32

Vanwaar de keuze voor BouMatic?

Wij kozen voor een draaistal omwille van het goede melkritme. Momenteel melken we 120 koeien. Met de huidige gekozen melkstal kunnen we zonder problemen doorgroeien naar 200 melkkoeien.

Wij zijn ook naar andere systemen gaan kijken, bij verschillende aanbieders en het is vooral dit melksysteem dat beantwoordde aan het hetgeen dat wij zochten.