Mr. Andreas Schönberger

Categorie: Draaimelkstallen

Gbr Schönberger, 56412 Heilberscheid, Duitsland

Veebestand: 250

Installatie: Xpedia IX 28/32 standen met ProVantage automatiseringssysteem, Auto ID, sorteerhek en CowTrakker

Dealer: BENDER

Prestaties sinds installatie:

Het nieuwe systeem melkt gemiddeld 120 koeien/uur met twee melkers. De gemiddelde melkopbrengst bedraagt 9.000 liter per koe en de melkkwaliteit is uitstekend met celgetallen van minder dan 200.000.

“De nieuwe BouMatic draaimelkstal bood met de meest flexibele bouwmogelijkheden voor ons bedrijf. Zo hebben we bijvoorbeeld via een trap toegang tot de binnenkant van de stal. Het systeem voldoet al sinds zijn installatie aan al onze verwachtingen.”