Mrs Le Fur

Categorie: Draaimelkstallen

GAEC de Fers Vras, 29430 Lanhouarneau, Frankrijk

Veebestand: 100

Installatie: 24-28 standen met Perfection 3000 melkmeters, Auto ID, 2 DAC voerstations en sorteerhek.

Dealer: LE ROUX

Prestaties sinds installatie:

Gemiddelde melkproductie van 2000 liter/dag – 100 koeien gemolken in een uur (45 min voor het melken, 15 min voor het wassen)

“Sinds we onze nieuwe BouMatic draaimelkstal opgestart hebben, is de gemiddelde melkopbrengst per koe gestegen en is het aantal gevallen van mastitis gehalveerd.