Dari-Vac Regelaars

Dari-Vac Regelaars

Efficiënt, stil en gevoelig – alle kenmerken die u en uw koe van een vacuümregelaar mogen verwachten.

Efficiënt

De Dari-Vac™ regelaar is een product dat aan het Bou-Matic Principe beantwoordt: “De melkmachine moet de beschikbare melk... zo omzichtig, volledig en snel mogelijk uit de uier verwijderen.”

De vacuümregelaar vormt een integraal onderdeel van het melksysteem. Het belang van efficiëntie neemt naarmate de zuivelindustrie evolueert hand over hand toe. De Dari-Vac is nagenoeg 100% efficiënt; doordat deze vacuümregelaar het luchtverbruik tot een minimum beperkt en overgedimensioneerde vacuümpompen overbodig maakt, draagt hij bij tot de verwezenlijking van uw doelstellingen.

  • Consistent vacuümniveau
  • Snelle respons
  • Nagenoeg 100% efficiënt
  • Waarnemingen op afstand tot 10 m (33 ft.)
  • Gemakkelijk te reinigen en herbruikbare schuimfilters

Gevoelige & Snelle Respons

De servo controleklep van de Dari-Vac bevindt zich in de buurt van de ontvanger. Daardoor is de klep gevoelig voor de vacuümwijzigingen die de koe ervaart. De hoofdklep die door de servo controleklep wordt aangestuurd, opent en sluit bij veranderingen in de vacuümniveaus. Deze klep is op een afstand gemonteerd, zodat er in de omgeving waar de operator werkt minder geluidshinder ontstaat.

Onderhoudsvriendelijk

Verontreinigde of slecht onderhouden regelaars zijn een oorzaak voor mastistis en lagere winsten. Een optimale prestatie van het vacuümsysteem veronderstelt een regelmatig onderhoud van de regelaar en frequente reiniging van de filters. De uitklapbare filterhouders en de herbruikbare schuimfilters staan garant voor een snelle en vlotte reiniging van de Dari-Vac.

Meer info over dit product