Isolator XP ®

Isolator XP® Optimaal melken en afnemen per koe

Iedere veehouder onderkent het belang van een optimal melkproces. Dit begint bij aanvang van het melken en eindigt met de wijze waarop het melkstel afgenomen wordt. Afstemming van dit totale proces op de specifi eke melkeigenschappen van de individuele koe verhoogt het koecomfort en komt ten goede aan de uiergezondheid. De ISOLATOR XP® van BouMatic biedt de moderne veehouder de mogelijkheid tot optimale controle over alle fasen van het melkproces.

Quick Start

Door simpelweg het melkstel op te tillen, wordt het melkvacuüm gestart. Afhankelijk van uw voorkeur is een vertraging tot 5 seconden instelbaar. Na het verstrijken van de ingestelde vertragingstijd wordt automatisch de ingestelde vacuümhoogte en pulsatieverhoudingen geactiveerd. Gedurende de eerste twee minuten van het melken wordt de melkstroom gemeten. Voor de melkveehouder die maximale prestaties, een onovertroff en betrouwbaarheid en uitstekende melkresultaten verwacht.

Stimulatie

Met behulp van de melkstroomstimulatie optie van de ISOLATOR XP®, kan gekozen worden voor een stimulatie bij een vertraagd opgang komen van de melkstroom. Dit gebeurt middles een programmeerbare optie om dan wel gedurende korte tijd (30 seconden) de frequentie te verhogen dan wel een combinatie van frequentie verhoging en een veranderde zuig/rustslagverhouding toe te passen. Na stimulatie wordt overgegaan op de oorspronkelijke ingestelde melkparameters.

Melkfase

De ingestelde zuig/rust verhouding en pulsatiesnelheid blijven tijdens de melkfase onveranderd. Mocht een koe het melkstel aftrappen, dan sluit de kick-off automatisch het melkvacuüm af. Hierdoor is het opzuigen van vuile bestanddelen onmogelijk.

Eindfase

Na het bereiken van de ingestelde afnamegrens biedt de ISOLATOR XP® de unieke mogelijkheid tot een optimaal afname traject.

Zodra de ingestelde afnamegrens bereikt is, wordt het moment van einde melken bepaald op basis van een ingestelde tijdsperiode in relatie met de melksnelheid. Zodra dit moment
bereikt is, wordt allereerst het vacuüm opgeheven en de pulsatie gestopt. Een geprogrammeerde vertraging tussen het moment van opheff en van het melkvacuüm en het afnemen van het melkstel waarborgt een voorzichtige en uiergezondheid vriendelijke afname.

De ISOLATOR XP® biedt ook de veehouder een comfortable melkproces door :

  • Melkstellen gaan automatisch uit de spoeljetters na het opstarten van de installatie
  • Eén hands bediening door het simpelweg opnemen van het melkstel waardoor vacuüm en pulsatie automatisch starten
  • Automatische kick-off detectie met afsluiten van het vacuüm en het opnemen van het melkstel
  • Verwijdering laatste melkresten middels de "Milk Sweep" optie, waarbij de vacuümafsluitklep kort opent na het afnemen van het melkstel om eventuele melkresten in het melkstel en lange melkslang weg te zuigen
  • Afgenomen melkstellen kunnen bij het einde van de melkbeurt in de spoelstand geplaatst worden, terwijl er op andere melkposities nog wordt gemolken

Per koe, per kwartier...   altijd onder controle

 

Meer info over dit product