PARLOR COMPANION MELKGIFTINDICATOR

Hulpmiddelen aan de Koezijde

Vergeet wanneer u in afnemers investeert niet de geavanceerde afname-eigenschappen en de eenvoud van de Parlor Companion Melkgiftindicator (MYI). Met de introductie van de allereerste elektronische afnemer in 1974 legde BouMatic de basis voor haar verdere succes – het vervaardigen van producten die alleen maar beter worden. Onze voornaamste doelstelling is de constructie van afnemers die trouw blijven aan het BouMatic principe, namelijk de beschikbare melk snel, omzichtig en volledig uit de uier verwijderen.”

De Parlor Companion Melkgiftindicator steunt op deze baanbrekende technologie en verstrekt informatie over de melkgift, de temperatuur van de melk en de geleidbaarheid. Deze instrumenten voor de koe zijn nu toegankelijk voor de zuivelproducent die naast de vele voordelen van een volledig ProVantage Zuivelbeheersysteem ook veel belang hecht aan eenvoud.

… Is de melkproductie na de laatste aanpassing van het rantsoen gestegen of gedaald?
… Stijgt de productie van koe 85?
… Wanneer moet ik koe 251 droogzetten?
...Koe 65 eet niet veel. Is haar temperatuur gestegen?
… Hoe lang duurt het om koe 21 te melken?

Deze en nog zoveel andere vragen houden de veehouder ieder dag, bij elke melkbeurt weer bezig. Zou het niet handig zijn om in reële tijd, een pasklaar antwoord op deze vragen te krijgen? De BouMatic Parlor Companion Melkgiftindicator kan deze vragen dag in, dag uit bij iedere melkbeurt helpen beantwoorden. Hij reikt immers de nodige instrumenten voor koebeheer aan.

Melkproductie

Door de melkproductie te controleren kunt u:

 • de impact op de veestapel van een veranderd rantsoen bepalen.
 • Nagaan of de melkproductie van de koe stijgt, daalt of ongewijzigd blijft.
 • De melktijden per koe controleren en mogelijke uitmelkproblemen detecteren.
 • Veranderingen in de veestapel bij gewijzigde procedures opsporen.

Melktijd

Door de melktijd te controleren kunt u:

 • Traag melkende koeien opsporen.
 • De procedures voor de voorbereiding van de koe evalueren.

Melktemperatuur

Door de melktemperatuur via de melkgiftindicator te controleren:

 • kunt u een maximumtemperatuur voor de veestapel instellen.
 • wordt u gewaarschuwd over koeien die de maximumtemperatuur hebben overschreden.
 • kunt u de impact van de omgeving op de melktemperatuur nagaan en bepalen in welke mate die invloed heeft op de melkproductie.

Geleidbaarheid

Geleidbaarheid kan een aanwijzing zijn voor somatische celtelling. Een lage geleidbaarheidswaarde wordt op het display als normaal aangeduid. Wanneer de gemeten waarde stijgt, verschijnt een attentiealarm. Opmerking: Baseer u voor behandeling niet uitsluitend op deze aanwijzing. Voer meer precieze tests uit eer u beslist een behandeling op te starten.

Programmeerbare kenmerken

De programmeerbare kenmerken kunnen heel eenvoudig via de interface van de Parlor Companion Melkgiftindicator worden ingesteld. Deze kenmerken omvatten:

 • Taal
 • Meeteenheid
 • Debietsnelheid afname
 • Vertraging afname
 • Maximale Melktijd
 • Vertraging geleidbaarheid
 • Vertraging uitstroom
 • Vacuüm bij Vertraging
 • Vertraging Terugtrekking
 • Sweep Vertraging
 • Duur Sweep Aan
 • Neerwaartse beweging Klauw
 • Opwaartse beweging Klauw (beschikbaar met Herd Companion)
 • Calibratiefactoren
 • Gemiddelde of Piektemperatuur
 • Alarmtemperatuur
 • Omkering Klepwerking

De Parlor Companion Melkgiftindicator reikt de nodige instrumenten aan die de beslissingen over het koebeheer helpen te vereenvoudigen. Dit vermijdt problemen die over het hoofd zouden kunnen worden gezien of die onbehandeld zouden blijven met alle gevolgen van dien.

Herd Companion

De Herd Companion vormt de perfecte aanvulling op ieder Parlor Companion MYI afnemersysteem. Deze optionele besturingseenheid werkt binnen het zuivelbedrijf optimaal samen met de Parlor Companion MYI’s en vergaart waardevolle informatie over de veestapel of over groepen van dieren. De Herd Companion omvat een aantal tools die ook deel uitmaken van een volledig ProVantage Beheersysteem. Om daarvan gebruik te kunnen maken volstaat een eenvoudige besturingseenheid die in de Melkstal of in het Kantoor kan worden geïnstalleerd.

De Herd Companion verstrekt niet enkel informatie over het melkstalbeheer, maar kan ook een melkklauw in een aangrenzende stal opwaarts doen bewegen.

Actuele Melkgegevens

Van alle voltooide melkbeurten worden de actuele melkstatistieken getoond.

Deze statistische gegevens omvatten:

 • De gemiddelde Melkgift
 • De totale Melkproductie
 • Aantal gemolken koeien
 • Aantal Koeien Per Uur
 • Aanwijzing over de voorbereiding

Spoelcontrole

De Herd Companion kan alle Parlor Companion Melkgiftindicators in de spoelmodus plaatsen en de voornaamste spoelparameters controleren. Dit zijn:

 • De Status van de Afnemer
 • De Piek Spoeltemperatuur
 • Duur van het Warm Water

Virtuele Meter

De modus virtuele meter toont de actuele melkstatus en de waarschuwingen voor iedere Parlor Companion Melkgiftindicator. Dit laat de operators toe de melkstatus van een willekeurige afnemer vanuit het kantoor of vanaf een andere locatie op afstand te controleren.

Melkhistoriek

Om melkstaltrends te kunnen vaststellen of om een overzicht te krijgen van de recente prestaties wordt een historiek bijgehouden van alle melkstatistieken.

Deze statistische gegevens omvatten:

 • De gemiddelde Melkgift
 • De totale Melkproductie
 • Aantal gemolken koeien
 • Aantal Koeien Per Uur
 • Aanwijzing over de voorbereiding
Meer info over dit product