StepMetrix™

Een kleine stap voor de koe... een grote stap voor de strijd tegen kreupelheid

Bijna geen enkel melkveebedrijf ontsnapt er aan. Ongemerkt vormt de aandoening een bedreigingvoor de rendabiliteit van menig bedrijf. Helaas zijn sommige melkveehouders zich zelfs niet bewust van de omvang van het probleem. Kort na het uitbreken van de aandoening is ze nauwelijks zichtbaar. En tegen het ogenblik dat ze wel merkbaar wordt, zijn er al fi nanciële verliezen geleden. Melkveehouders die de ernst ervan wél inzien, raken ontmoedigd door de strijd om het probleem te overwinnen. We hebben het over kreupelheid.

 

Jaarlijks 20% van de bedrijven

Elk jaar wordt in ongeveer 20% van alle kuddes klinische laminitis vastgesteld. De aandoening kan voor een fl inke daling van de opbrengst zorgen.

“Kreupelheid kan melkveehouders jaarlijks ruim 7.000 euro per 100 stuks vee kosten.”

Dr. Chuck Guard
Afdeling veeartsenijkunde
Cornell University

“Klauw- en pootproblemen vormen de derde aandoening bij melkvee, na mastitis en vruchtbaarheidsproblemen.”

Dr. Jan Shearer
Specialist diergeneeskunde voor het melkveebedrijf
University of Florida

De harde feiten over kreupelheid

Bij een willekeurige controle wordt bij 5 tot 35% van de koeien in een atypische kudde subklinische of klinische kreupelheid vastgesteld. Bijna 60% van alle gevallen van kreupelheid door klauw- en pootproblemen zijn het gevolg van tussenklauwontstekingen en wittelijn ziekten. Nog 25% wordt veroorzaakt door hoefbevangenheid en de ziekte van Mortellaro. Zoolzweren en hielerosie nemen het resterende deel voor hun rekening.

STEPMETRIX

Een probleem met meerdere oorzaken

Kreupelheid houdt verband met: het ontwerp van het melkveebedrijf, de hygiëne in en om het bedrijf, de juiste voeding en de juiste klauwverzorging. Een aantal van deze oorzaken moeten gecontroleerd en van dichtbij worden opgevolgd om laminitis onder controle te houden.

Tot nu toe bestond er geen accurate opsporingsmethode

Hoewel kreupelheid vervelend is voor het dier, en voor de melkveehouder zware fi nanciële gevolgen kan hebben, was er tot nu toe maar een methode om de aandoening op te sporen: door observatie van de kudde. Observatie door de melkveehouder is echter tijdrovend, vereist speciale training, is subjectief en vaak niet accuraat genoeg. Hierbij komt nog dat op het ogenblik dat kreupelheid echt zichtbaar wordt, het probleem soms al twee maanden sluimert, met tijdens deze periode een verminderde melkopbrengst, vruchtbaarheid en dus winst.

Vroeg, precies, constant

Nog nooit bestond er een dergelijke performante en real-time diagnosetool waarmee men kreupelheid kan beheersen nog voor de verliezen zich opstapelen. Zeven dagen per week, 365 dagen per jaar gaat de StepMatrix voor elke koe in de kudde na of deze in goede gezondheid verkeert of tekenen van kreupelheid vertoont. Problemen worden opgespoord nog voor de symptomen zichtbaar zijn. De diagnoses van de StepMetrix zijn ook vele malen accurater dan menselijk observatie ooit zou kunnen zijn.

Drie belangrijke componenten

 

Het StepMetrix systeem omvat de volgende componenten :
Het Step Sensor platform :
Dit wordt permanent geïnstalleerd op het pad waarlangs de koeien de melkstal verlaten.
De SMX Score Controller :
De controller analyseert de stap van de koe, kent de‘score’ van de klauwtoestand toe, en geeft deze score door aan uw PC.
De StepMetrix Management Software :
Deze wordt geïnstalleerd op uw PC. Hiermee worden de SMX scores geanalyseerd en rapporten aangemaakt.

Hoe werkt het systeem?

Uw koeien wandelen na elke melksessie gewoon over het platform van de Step Sensor. De SMX Score Controller identifi ceert elke koe en analyseert de kracht en duur van de aanraking van de klauw met de grond. Dit resulteert in een getalwaarde die voor elke achterpoot wordt uitgedrukt als een SMX-score, en automatisch aan uw PC wordt doorgegeven.

SMX Scores

SMX scores worden gebruikt voor het opsporen en opvolgen van kreupelheid voor individuele koeien, groepen van koeien, of de volledige kudde; het opvolgen van kreupelheid in relatie tot voeding, behandelingen of procedures om kreupelheid te voorkomen, en als referentiepunt voor andere aspecten van kuddemanagement. StepMetrix is eenvoudig te implementeren en te gebruiken. Raadpleeg voor de beste resultaten gewoon elke dag de SMX rapporten en volg het SMX beheersprotocol tegen kreupelheid. Het snapshotverslag, een van de talrijke StepMetrix rapporten, toont de SMX scores van hoog, voor ernstig kreupele koeien, tot laag, voor gezonde koeien. In enkele minuten stelt u een lijst op van koeien die verder moeten worden onderzocht of behandeld.

Bedrijfstesten tonen betrouwbaarheid

Tijdens testen op melkveebedrijven werd aangetoond dat 85% van de door de StepMetrix aangegeven scores voor individuele koeien juist zijn, waaronder koeien met een ongelijke binnen- en buitenklauw of vergelijkbare aandoeningen waarvoor een behandeling nodig is. Het opsporen gebeurde weken vroeger dan bij menselijke observatie mogelijk zou zijn geweest.

Zet de volgende stap

Ga na hoe StepMetrix u meteen kan helpen om verliezen als gevolg van kreupelheid tot een minimum te beperken. Vraag bij uw BouMatic dealer naar een analyse voor uw melkveebedrijf. Vraag onze hulp voor het zetten van uw volgende stap.

“Het bekijken van de StepMetrix rapporten groeide uit tot een van mijn
dagelijkse routinetaken. Ik kijk naar de koeien die voor het eerst een
score hebben die wijst op kreupelheid en deze die twee opeenvolgende dagen deze score vertonen. Ik volg deze koeien dan een paar dagen en onderzoek alle koeien van wie de scores blijven wijzen op kreupelheid. Ik bekijk de klauwen van beide achterpoten en meestal tref ik een tussenklauwontsteking of het begin van de ziekte van Mortellaro aan. Ik behandel de klauw en volg de scores van deze koeien gedurende een aantal dagen nauwgezet op. Ik ben van mening dat de informatie van de StepMetrix ons meer bewust maakt van poot- en klauwproblemen in de kudde, en een fl inke hulp kan zijn bij het algemene management. We hebben steeds minder poot- en klauwproblemen. Uitschifting om deze reden is zeldzaam geworden. Terwijl ik vroeger toch elke maand een aantal koeien moest verwijderen.”

Mitch Breunig
Mystic Valley Dairy LLC
Sauk City, WI
400 koeien die 3x per dag gemolken worden
43 - 45 kg/dag per koe

“Met de StepMetrix ontdekken we 50% meer koeien met klauw- en pootproblemen dan bij visuele controle of bij onze hoefverzorgingen om de twee weken. We vertrouwen op de SMX Scores om na te gaan welke koeien moeten worden toegevoegd aan de lijst van dieren waarvan we de hoeven om de twee weken kappen. We vinden het ook prettig dat we de kreupelheid binnen een groep kunnen nagaan. Zo zagen we dat de SMX scores binnen de groep van vaarzen verminderde toen we een kleine verandering in hun voeding doorvoerden.”

Sharon Zimmerman
Meadow View Farms
Reinholds, PA
550 koeien die 3x per dag gemolken worden 10200 kg/jaar

Meer info over dit product